Kurser och upplägg

De ämnen som vi undervisar i är juridik, ekonomi och fastighetsvärdering. 

Följande kurser erbjuds från våren 2019:

Mäklarrätt 7,5 hp – flexibel start
Kursen fokuserar på att lära sig förstå och tolka fastighetsmäklarlagen och ger en inblick i de förutsättningar som krävs för att kunna verka som fastighetsmäklare.

Mäklarrätten är helt digitaliserad och distansbaserad och kan påbörjas löpande. Anmälan sker på sidan för anmälan.

Bostadsvärdering 7,5 hp – flexibel start
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden med fokus mot bostadsmarknaden samt att skapa kunskap om värdering av fastigheter med inriktning mot villor och bostadsrätter. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om analyser av fastighetsmarknaden samt hur information kring fastighetsmarknadens utveckling påverkar värderingsprocessen.

Bostadsvärderingen är helt digitaliserad och distansbaserad och kan påbörjas löpande. Anmälan sker på sidan för anmälan.

Följande kurser erbjuds hösten 2019:

Fastighetsrätt inkl. bostadsrätt 15 hp – start september 2019
Kursen är campusbaserad med fysiska träffar kombinerat med digitala inslag.
Anmälan sker på sidan för anmälan.

Hyresrätt 7,5 hp start september 2019
Kursen är campusbaserad med fysiska träffar kombinerat med digitala inslag.
Anmälan sker på sidan för anmälan.

Mäklarrätt 7,5 hp – flexibel start
Kursen fokuserar på att lära dig förstå och tolka fastighetsmäklarlagen och ger en inblick i de förutsättningar som krävs för att kunna verka som fastighetsmäklare.

Mäklarrätten är helt digitaliserad och distansbaserad och kan påbörjas löpande. Anmälan sker på sidan för anmälan.

Bostadsvärdering 7,5 hp – flexibel start
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden med fokus mot bostadsmarknaden samt att skapa kunskap om värdering av fastigheter med inriktning mot villor och bostadsrätter. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om analyser av fastighetsmarknaden samt hur information kring fastighetsmarknadens utveckling påverkar värderingsprocessen.

Bostadsvärderingen är helt digitaliserad och distansbaserad och kan påbörjas löpande. Anmälan sker på sidan för anmälan.