Kompetensutveckling genom uppdragskurser

Kompetensutveckling genom uppdragskurser

Behöver du eller din personal kompetensutvecklas?

Malmö universitet och enheten för fastighetsvetenskap kan erbjuda en rad olika uppdragskurser vilka kan ge högskolepoäng eller kortare föreläsningsserier som inte är poänggivande. Kurserna är antingen helt distansbaserade eller förlagda på Malmö universitet eller annan utbildningslokal/konferensanläggning eller helt enkelt en kombination av båda.
Du bestämmer vad som passar dig eller din personal bäst!

Enheten för fastighetsvetenskap vid Malmö universitet ger utbildningar inom fastighetsbranschen och fastighetsmäklarbranschen.